logo-farawell
บริการของเรา
 • โทรติดต่อfarawellfuneralช่องทางมือถือโทร 097-496-9595
 • โทรติดต่อfarawellfuneralช่องทางlineLine
 • โทรติดต่อfarawellfuneralช่องทางfacebookFacebook
 • โทรติดต่อfarawellfuneralช่องทางTiktokTiktok Channel
 • instagram farawellfuneralInstagram
Service provide in Thai, English and Chinese language
Service provide in Thai, English and Chinese language

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิเข้ามาในประเทศไทย

 

No.1-.png

 

เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกที่ และทุกเวลา บางครั้งเราอาจสูญเสียคนในครอบครัวขณะที่เขาอยู่ต่างแดน ซึ่งสำหรับครอบครัวที่ต้องการนำร่างของผู้วายชนม์กลับมาทำพิธีทางศาสนาที่ประเทศไทย และเพื่อเก็บเถ้ากระดูกของผู้ล่วงลับไว้ เราขอนำเสนอขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพจากต่างประเทศมายังประเทศไทย พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายในการขนศพกลับไทยด้วย
 

เมื่อมีคนไทยเสียชีวิตในต่างแดน ต้องดำเนินการอย่างไร ?

 

เมื่อพบว่ามีคนไทยเสียชีวิตในต่างแดน ผู้พบศพอาจเกิดความกังวล และไม่รู้จะต้องทำอย่างไร ดังนั้นเราจึงสรุปสิ่งที่ควรทำเมื่อมีคนไทยเสียชีวิตในต่างแดนเบื้องต้นไว้ให้ดังนี้
 

1. แจ้งตำรวจเพื่อรายงานเหตุการณ์ และขอความช่วยเหลือในการประสานงาน

ไม่ว่าผู้ที่พบศพจะเป็นคนรู้จักของผู้เสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม จะต้องแจ้งตำรวจในพื้นที่นั้น ๆ ทันที เพื่อให้ทางตำรวจได้รับรู้ถึงสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือคุณได้อย่างเหมาะสม
 

2. แจ้งต่อสถานกงสุลใหญ่ 

หลังจากแจ้งตำรวจแล้ว จะต้องมีการแจ้งเรื่องไปยังกงสุลใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทางตำรวจจะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อไปหาญาติของผู้เสียชีวิต (หากมีญาติอาศัยอยู่ในประเทศนั้น ๆ) และช่วยประสานงานไปทางกงสุลใหญ่ให้ แต่หากท่านต้องการแจ้งกับทางกงสุลใหญ่ด้วยตนเองเพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำในลำดับต่อไป หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายศพเข้ามาในประเทศก็สามารถทำได้เช่นกัน

* รายละเอียดและขั้นตอนการขอเคลื่อนย้ายศพเข้าไทยจากประเทศต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบกับสถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ อีกครั้ง

 

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพจากต่างประเทศเข้าไทย

สำหรับครอบครัวที่ต้องการส่งร่างของผู้ล่วงลับจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยส่วนมากแล้วมักนำเข้ามาทางอากาศยาน หรือทางเครื่องบินนั่นเอง เพราะถือว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ โดยผู้ที่ต้องการเคลื่อนย้ายศพเข้ามาภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นร่าง หรืออัฐิก็ตาม สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. ผู้นำเข้ายื่นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร 

ข้อมูลจากกรมศุลกากรได้ระบุไว้ว่า การนำศพ หรืออัฐิเข้าประเทศไทย ไม่ต้องทำใบขนสินค้าขาเข้า หรือใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษฯ แต่ให้ผู้นำร่างหรืออัฐิเข้าประเทศไทยเตรียมเอกสารเพื่อยื่นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดังนี้
 

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เสียชีวิต
   
 • ต้นฉบับหรือสำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (Air Waybill)
   
 • ใบมรณบัตรไทยซึ่งออกโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต
   
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการเสียชีวิตที่ระบุเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งออกโดยแพทย์ หรือโรงพยาบาล ใบมรณบัตรที่ออกให้โดยทางการท้องถิ่นของประเทศที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต
   

2. รอเจ้าหน้าที่ศุลกากรดำเนินการต่อ และให้ผู้นำเข้าลงชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารการรับสินค้า

หลังจากผู้นำเข้าร่าง หรืออัฐิ ยื่นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพื่อตัดบัญชีสินค้าทางอากาศยานและตรวจปล่อยไปได้ โดยให้ผู้นำเข้าลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐานในเอกสารการรับสินค้า และต้องจัดให้มีสมุดบัญชีลงทะเบียนควบคุม (ข้อมูลจากกรมศุลกากร)
 

No.2-.jpg

 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับไทยจากสหรัฐอเมริกา

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพศพและค่าขนส่งทางเครื่องบิน

สำหรับครอบครัวที่ต้องการนำร่างของผู้ล่วงลับกลับเข้ามาประเทศไทยทางเครื่องบิน จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพศพ และค่าขนส่งทางเครื่องบิน ประมาณ 10,000-12,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 379,000-455,000 บาท ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินของไฟลต์ และสายการบินที่เลือก จึงควรสอบถามกับทางสายการบินอีกครั้ง

 

ค่าใช้จ่ายดำเนินการเพื่อฌาปนกิจและส่งอัฐิ

สำหรับครอบครัวที่ต้องการนำอัฐิกลับเข้าประเทศไทย จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อฌาปนกิจ และส่งอัฐิกลับเข้าประเทศไทย ประมาณ 4,000-6,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 151,000-227,000 บาท ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาตั๋วเครื่องบินของไฟลต์ และสายการบินที่เลือกเช่นกัน

 

Farawell Funeral Services พร้อมช่วยให้ครอบครัวผู้สูญเสียที่นำศพกลับมาประกอบพิธีในประเทศไทยได้มีเวลาในการไว้อาลัยต่อผู้ล่วงลับในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ด้วยบริการจัดงานศพแบบครบวงจร และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีรับมือกับการสูญเสียคนในครอบครัว มีแพ็กเกจจัดงานพิธีศพให้เลือกหลากหลายราคา ครอบคลุมทุกความต้องการของเจ้าภาพ และมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก Farawell ช่วยคุณประสานงานให้ราบรื่นทุกขั้นตอน ยินดีให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 097-496-9595

 

ข้อมูลอ้างอิง: 
 

 1. คนไทยเสียชีวิตที่ต่างแดนต้องทำอย่างไร. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 จาก https://www.tqm.co.th/articles/หมีท่องเที่ยว/คนไทยเสียชีวิตที่ต่างแดนต้องทำอย่างไร
   
 2. การเคลื่อนย้ายศพเข้ามาภายในประเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 จาก https://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=individual_F01_160426_05 
   
 3. ถาม-ตอบ กรณีคนไทยเสียชีวิต (FAQ). สืบค้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 จาก https://fukuoka.thaiembassy.org/th/content/100861-ถาม-ตอบ-กรณีคนไทยเสียชีวิต-(faq) 
   
แชร์บทความนี้
พิธีพระราชทานเพลิงศพ หลักเกณฑ์การขอและขั้นตอนที่ควรรู้

พิธีพระราชทานเพลิงศพ หลักเกณฑ์การขอและขั้นตอนที่ควรรู้

สรุปหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ และขั้นตอนพิธีพระราชทานเพลิง พิธีอันทรงเกียรติที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกคุณความดีของผู้วายชนม์ก่อนส่งดวงวิญญาณสู่สุขคติ

อ่านบทความarrow-left
ชีวิตแย่-ดวงตก การทำบุญโลงศพช่วยได้ แจกพิกัดทำบุญและคำถวาย

ชีวิตแย่-ดวงตก การทำบุญโลงศพช่วยได้ แจกพิกัดทำบุญและคำถวาย

หากรู้สึกช่วงนี้ดวงตก อยากเสริมดวงให้พุ่ง ชีวิตรุ่ง การทำบุญโลงศพอาจช่วยได้ ขอพามารู้จักข้อดีการทำบุญโลงศพ พร้อมพิกัดทำบุญโลงศพ และคำกล่าวถวายโลงศพ

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพจากต่างประเทศ เมื่อคนไทยเสียในต่างแดน

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพจากต่างประเทศ เมื่อคนไทยเสียในต่างแดน

ต้องทำอย่างไรหากมีคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศ ? พร้อมแจกแจงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพจากต่างประเทศและประมาณการค่าใช้จ่าย

พิธีพระราชทานเพลิงศพ หลักเกณฑ์การขอและขั้นตอนที่ควรรู้

พิธีพระราชทานเพลิงศพ หลักเกณฑ์การขอและขั้นตอนที่ควรรู้

สรุปหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ และขั้นตอนพิธีพระราชทานเพลิง พิธีอันทรงเกียรติที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกคุณความดีของผู้วายชนม์ก่อนส่งดวงวิญญาณสู่สุขคติ

ชีวิตแย่-ดวงตก การทำบุญโลงศพช่วยได้ แจกพิกัดทำบุญและคำถวาย

ชีวิตแย่-ดวงตก การทำบุญโลงศพช่วยได้ แจกพิกัดทำบุญและคำถวาย

หากรู้สึกช่วงนี้ดวงตก อยากเสริมดวงให้พุ่ง ชีวิตรุ่ง การทำบุญโลงศพอาจช่วยได้ ขอพามารู้จักข้อดีการทำบุญโลงศพ พร้อมพิกัดทำบุญโลงศพ และคำกล่าวถวายโลงศพ

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพจากต่างประเทศ เมื่อคนไทยเสียในต่างแดน

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพจากต่างประเทศ เมื่อคนไทยเสียในต่างแดน

ต้องทำอย่างไรหากมีคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศ ? พร้อมแจกแจงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพจากต่างประเทศและประมาณการค่าใช้จ่าย

ช่องทางline
ช่องทางfecebook

ติดต่อเรา Farawell Funeral Services

Service provided in Thai , English and Chinese languages

ติดต่อเรา Farawell Funeral Services

Service provided in Thai , English and Chinese languages

ติดต่อเรา Farawell Funeral Services

Service provided in Thai , English and Chinese languages

ปรึกษาฟรี ให้เราช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียเราพร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่เบอร์phone-icon097-496-9595

ปรึกษาฟรี ให้เราช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียเราพร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาฟรี ให้เราช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาแห่งความสูญ เสียเราพร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง

ได้ที่เบอร์phone-icon097-496-9595หรือline-iconคลิกที่นี่เพื่อ Add line
ช่องทางการติดต่อ
logo-farawell© Farawell Funeral Services
ช่องทางการติดต่อ
phone-call-footer-iconline-footer-iconfacebook-footer-icontiktok-farawell-funeral-services-iconinstagram-farawell-funeral-services-icon
logo-farawell© Farawell Funeral Services